Typy konštrukcií

/Typy konštrukcií
Typy konštrukcií 2018-03-27T21:58:12+00:00

Skladba PREMIUM DIFU – CERTIFIKOVANÁ skladba difúzne OTVORENEJ konštrukcie drevostavby

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:U=0,141 W/(m2.K)

Tepelný odpor konštrukcie: : R=7,1 m2.K/W

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect

3. Rámová konštrukcia z KVH hranolov, alternatíva z nosníkov Steico Wall

4. Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex

5. OSB 4 doska

6. Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená konopnou izoláciou

7. Sadrokartónová doska Rigistabil

Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana, ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru. To znamená, že konštrukcia  umožňuje prechod určitého množstva  vodnej pary, bez toho, aby v konštrukcii kondenzovala.

Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí.  Z tohto hľadiska prípadné poruchy  neovplyvňujú  samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. Konštrukcia „dýcha“,  čo prispieva k lepšej vnútornej klíme  a v interiéri sa nehromadí toľko vlhkosti, aby sa Vám rosili okná, tak ako v prípade difúzne uzavretej konštrukcii.

Skladba CLT – DIFÚZNE OTVORENÁ SKLADBA OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE Z CLT

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný omietkový systém vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect Dry

3. Nosná konštrukcia z CLT panelov- pohľadová kvalita