Obsah projektovej dokumentácie 2018-11-27T21:29:23+00:00

Obsah projektovej dokumentácie

Súčasťou každého katalógového projektu, je projekt pre stavebné povolenie.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Obsah projektu pre stavebné povolenie:

 • sprievodná správa
 • technická správa
 • projekt architektúry
  – pôdorys základov
  – pôdorys 1.NP
  – pôdorys 2.NP
  – pôdorys strechy
  – pohľady
  – rezy
 • projekt zdravotechniky
 • projekt vykurovania
 • projekt elektroinštalácie
 • projekt požiarnej ochrany
 • projekt statiky

 

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

Projekt osadenia domu na pozemok

Súčasťou projektu pre stavebné povolenie nie je projekt osadenia domu na pozemok, nakoľko každý dom sa nachádza na špecifickom pozemku. Projekt Vám však vieme dodatočne vyhotoviť.
Cena projektu osadenia domu na pozemok je cca 200 Eur, v závislosti od lokality a zložitosti pozemku.

K osadeniu domu je nutné dodať projektantovi nasledovné podklady :
– zameranie daného pozemku spôsobilým geodetom obsahujúci polohopis a výškopis pozemku, vrátane jestvujúcich sietí v digitálnej podobe
– kópiu listu vlastníctva

Dodatočné úpravy katalógového projektu

Každý katalógový projekt je možné s projektantom konzultovať a prípadne upravovať. Každá zmena/úprava projektu bude následne spoplatnená. Výška poplatku závisí od rozsahu a veľkosti zmien/ úprav. Menšie zmeny (posunutie okna, dverí …) sú samozrejme v cene projektu.

 

DODANIE PROJEKTU

Spracovanie a dodanie projektu trvá približne 5-6 týždňov, odo dňa záväzného objednania projektu. Táto doba sa môže v závislosti od vyťaženia kolektívu meniť a nezahrňuje prípadné zmeny / úpravy projektu.